Belangrijke data schooljaar 2020-2021

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: dinsdag 1 september 2020

 

Vrije dagen van het eerste trimester

Pedagogische studiedag:  vrijdag 25 september 2020

Facultatieve vrije dag : maandag 12 oktober 2020

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020

Herfstvakantie

van maandag 2 november tot en met zondag 8 november 2020

 

Kerstvakantie

Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

 

Vrije dagen van het tweede trimester

Pedagogische studiedag: woensdag 3 februari 2021

Krokusvakantie

van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

 

Paasvakantie

Van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

 

Vrije dagen van het derde trimester

O.L.H. Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021en vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)

Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021

Facultatieve vrije dag: dinsdag 25 mei 2021

 

De zomervakantie begint op  donderdag 1 juli 2021.