Corona en naar school

Scholen Coronavrij houden is een gedeelde zorg. 
Op schoolnemen we alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen maar we hebben ook jullie medewerking nodig.
Wanneer zal de school leerlingen weigeren en wanneer hou je onmiddellijk je kind(eren) thuis?
 
1.  De leerling komt terug uit een land of regio met code rood.  Raapleeg hiervoor de recente informatie: https://diplomatie.belgium.be/nl
2. De leerling is zelf ziek en/of toont tekens van Covid-19.  Raadpleeg de huisarts en verwittig de school.
3. De leerling woont onder hetzelfde dak als iemand die Covid-19 heeft.  Raadpleeg de huisarts en verwittig de school. 
 
Kan mijn kind naar school?  Controleer zelf door de vragen te beantwoorden!
KLEUTERS
Kan mijn kind naar school?
LAGERE AFDELING
Kan mijn kind naar school?
Show More

Vierwegstraat 195 Roeselare  -  Spanjeschool - de Tassche  -   Krommestraat 2 8850 Ardooie 

051/20.70.87 - info@spanjeschool.be